Giresun Üniversitesi

 

Giresun Üniversitesi, Ormancılık Bölümü

Ormancılık ve Orman Ürünleri Pr.

Önlisans Dersleri

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

T + U

AKTS

Ormancılık Bilgisi  

Zorunlu

2 + 1

3

Orman Kadastro Bilgisi

Zorunlu

2 + 0

2

Orman Transport Tekniği

Zorunlu

2 + 1

4

Ormancılık İş Bilgisi

Zorunlu

2 + 0

3

Ormancılıkta Mekanizasyon

Seçmeli

2 + 0

2

Tarım, Ormancılık Ve Hayvancılıkta İSG

Seçmeli

2 + 0   

2

Yüksek Lisans

Ormanda Doğa Koruma       

Seçmeli

3+0

4

Biyojik Çeşitlilik ve Koruma

Seçmeli

3+0

4