ORMAN İNŞAATI-TRANSPORTU VE TEKNOLOJİLERİ (ORİTEK) PLATFORMU

Sürdürülebilir Ormancılık Hedeflerine Yenilikçi ve Modern Yaklaşımlar

 

"Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri (ORİTEK) Platformu", Orman Mühendisliği Bölümü altında görev yapan, eğitim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini genel olarak "orman ürünlerinin üretimi ve transportu, ormancılık iş bilgisi, ormancılıkta mekanizasyon, orman yolları, sel ve çığ kontrolu, sanat yapıları ve biyoteknik yapılar, ormancılıkta bilişim teknolojileri" gibi ana çalışma konularında gerçekleştiren bilim insanları ve araştırmacılar arasında profesyonel kapsamda işbirliğini güçlendirmek ve sosyal iletişimi geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

Platform, orman kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda planlanması ve uygun üretim ve faydalanma yöntemleri dikkate alınarak çok amaçlı işletilmesi için; teknik ormancılık yöntemlerini, bilişim teknolojilerini ve bilimsel karar destek sistemlerini kullanarak, ormancılık ve çevre sorunlarına bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çözümler geliştirmeyi ve bunları ilgili kurum, kuruluş ve sektör elemanları ile paylaşarak uygulamaya geçirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla her yıl farklı bir kurumun ev sahipliğinde çalıştaylar düzenlenmektedir.   

 

harvester.jpg


Platformda çalışmalar yukarıda listelenen ana çalışma konuları dikkate alınarak, aşağıdaki Çalışma Grupları altında sürdürülmektedir:

  1. Orman Ürünlerinin Üretimi 
  2. Orman Ürünleri Transportu    
  3. Orman Yolları
  4. Ormancılık İş Bilgisi
  5. Ormancılıkta Mekanizasyon
  6. Sel ve Çığ Kontrolu
  7. Sanat Yapıları ve Biyoteknik Yapılar
  8. Ormancılıkta Bilişim Teknolojileri (CBS, UA, Fotogrametri)

 

lidar.JPG


Platform yılda iki sayı olarak elektronik ortamda basılan, açık erişimli hakemli bir dergi “European Journal of Forest Engineering (EJFE)” yayınlamaktadır. Uluslararası olan EJFE,  orman inşaatı-transportu ve teknolojileri alanında teknik ve uygulamaya dönük araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. EJFE uluslararası camiaya, orman inşaatı-transportu ve teknolojilerine yönelik araştırma konularının teknik, ekonomik ve sosyal yönleri ile ilgili yüksek kalitede ampirik ve teorik çalışmalar içeren makaleler sunmayı hedeflemektedir. 


Platformda ana çalışma konularında tamamlanan veya halen yürütülmekte olan araştırma projeleri, bilimsel yayınlar ve lisansüstü tezler paylaşılarak, platform üyeleri arasında bilgi alış-verişinin geliştirilmesine ve yeni ortak projelerin üretilmesine ivme kazandırılacaktır. 

 

ORİTEK_logo_800.jpg

 

 

ULUSAL ETKİNLİKLER

ORİTEK Sempozyumları

ORİTEK Çalıştay Serileri

Eğitim Faaliyetleri

 

 

ORİTEK_logo_800.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORİTEK SEMPOZYUMLARI

ÜRETİM İŞLERİNDE HASSAS ORMANCILIK SEMPOZYUMU, 04-06 Haziran 2015 tarihlerinde, Kastamonu Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümleri tarafından Ilgaz’da düzenlenmiştir.

Tam Metinler

hassasorman.jpg

   

Hassas Ormancılık I.JPG

 

 

 

parmak.jpg

 

 

ORİTEK ÇALIŞTAY SERİLERİ

XII. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 25 Aralık 2023 tarihinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenmiştir.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

Çalıştay Görüntüleri

 

XI. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 5 Ekim 2022 tarihinde, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tarafından İstanbul'da düzenlenmiştir.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

 

X. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 16 Kasım 2021 tarihinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı tarafından İzmir'de düzenlenmiştir.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

 

IX. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 29 Aralık 2020 tarihinde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı tarafından Isparta'da düzenlenmiştir.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

 

VIII. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 16 Kasım 2019 tarihinde, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı ile Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı tarafından Bartın'da düzenlenmiştir.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

Çalıştay Görüntüleri

 

VII. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 21 Aralık 2018 tarihinde, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı ile Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı tarafından İstanbul'da düzenlenmiştir.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

Çalıştay Görüntüleri

 

Orman Yolu Standartları” konulu çalıştay 8 Aralık 2017 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü tarafından Bursa’da düzenlenmiştir.

Çalıştay Poster

Çalıştay Görüntüleri

  

 VI. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 12-13 Mayıs 2017 tarihlerinde, Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı tarafından Düzce’de düzenlenmiştir.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

Çalıştay Görüntüleri

  

V. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 03 Haziran 2016 tarihlerinde, Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü tarafından Bursa’da düzenlenmiştir.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

Çalıştay Görüntüleri

  

IV. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 04 Haziran 2015 tarihlerinde, Kastamonu Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalları tarafından Ilgaz’da düzenlenmiştir.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

Çalıştay Görüntüleri

    

 III. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 30-31 Mayıs 2014 tarihlerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı tarafından Trabzon’da düzenlenmiştir.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

Çalıştay Görüntüleri

   

II. Orman Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı, 17-18 Mayıs 2013 tarihlerinde, Kahramanmaraş  Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenmiştir.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

Çalıştay Görüntüleri

  

I. Orman Transportu Çalıştayı, 20-21 Nisan 2012 tarihlerinde, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı tarafından İstanbul’da düzenlenmiştir.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

Çalıştay Görüntüleri

 

parmak.jpg

 

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ

CGS PLATEIA ile Orman Yolu Projelendirmesi Eğitimi, 31 Ocak-1 Şubat 2014 tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi CBS Laboratuarında gerçekleştirilmiştir.​​​​​​

Etkinlik Görüntüleri

 

AutoCAD Civil 3D ile Orman Yolu Projelendirmesi Eğitimi, 20-22 Ocak 2012 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Eğitim Laboratuarında gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik Görüntüleri 

 

parmak.jpg

 

FETEC SEMPOZYUM SERİLERİ

COFE-FETEC 2023: “ International Conference of COFE-FETEC 2023"

 "Forest Operations: A Tool for Forest Management" Konferansı 23-25 Mayıs 2023 tarihlerinde Northern Arizona University, USDA Forest Service, FETEC (Forest Engineering and Technologies) ve IUFRO Division 3.01 ortaklığı ile Flagstaff, Arizona, ABD'de düzenlenmiştir.

Tam Metinler

 

Image.jpg

 

FETEC 2022: “3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF FOREST ENGINEERING AND TECHNOLOGIES

"Forest Transportation Solutions and IT Applications for Natural Disaster Management” Sempozyumu, 28-29 Kasım 2022 tarihlerinde Space Agency of the Republic of Azerbaijan (Azercosmos), OGM, ORİTEK (Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu) ve IUFRO Division 3.01 ortaklığı ile Bakü'de hibrit olarak düzenlenmiştir.

Tam Metinler

 

kapak.png

 

 

FETEC 2019: “2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF FOREST ENGINEERING AND TECHNOLOGIES

"Human and Nature Oriented Forest Engineering” Sempozyumu, 04-06 Eylül 2019 tarihlerinde Agricultural University of Tirana (UBT) tarafından, ORİTEK (Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu) ve IUFRO Division 3.01 ortaklığı ile Tiran'da düzenlenmiştir.

Tam Metinler

 

kapak.jpg

 

 

FETEC 2016: “1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF FOREST ENGINEERING AND TECHNOLOGIES

"Forest Harvesting and Roading in Environmentally Sensitive Areas” Sempozyumu, 02-04 Haziran 2016 tarihlerinde Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü tarafından, ORİTEK (Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu) ve IUFRO Division 3.01 ortaklığı ile Bursa’da düzenlenmiştir.

Tam Metinler

 

FETEC2016_Afiş.png

 

 

ORİTEK_logo_800.jpg

 

 

image002.png

European Journal of Forest Engineering

ORİTEK Platformu tarafından online olarak basılan “European Journal of Forest Engineering (EJFE)”, açık erişim formatında yayınlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. EJFE, orman inşaatı-transportu ve teknolojileri alanında teorik ve uygulamalı araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Kabul edilen makaleler herhangi bir ücret talep edilmeden EJFE'de online olarak yayınlanmaktadır.

EJFE 2017 yılı itibarıyla TR Dizin ve 2018 yılı itibarıyla da Scopus indekslerinde taranmaktadır.

EJFE’de, aşağıdaki ana konuları ele alan orijinal araştırma makaleleri ve derleme makaleler basılmaktadır;

 

Orman ürünlerinin üretimi ve nakliyatı

Orman yollarının planlaması ve inşaatı

Sanat Yapıları ve Biyoteknik Yapılar

Küçük ölçekli ormancılık operasyonları

Ormancılık faaliyetlerinde maliyet hesaplamaları, verimlilik analizi

Ergonomi, eğitim, İSG

Doğal afetlere yönelik mühendislik çözümleri

Ormancılık faaliyetlerinde hassas ormancılık

Ormancılıkta Bilgi Teknolojileri uygulamaları (CBS, UA, CIT, IoT vb.)

 

      

 

PLATFORM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (2022-2024)

 

Prof. Dr. H. Hulusi ACAR (Başkan)

 

                                              

                 Prof. Dr. Abdullah E. AKAY   Prof. Dr. Murat DEMİR     Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ     Prof. Dr. Mehmet EKER

 

                                                                            image.png

                                           Prof. Dr. Ayhan KOÇ           Prof. Dr. H. Oğuz ÇOBAN          Prof. Dr. Burak ARICAK

 

 

DUYURULAR

International Conference of COFE-FETEC 2023: "Forest Operations: A Tool for Forest Management" 23-25 Mayıs tarihinde ABD'nin Arizona eyaletinde Flagstaff şehrinde düzenlenecektir. https://eri.nau.edu/2023-cofe-conference/

 

image.png