Bursa Teknik Üniversitesi

Anabilim Dalındaki Öğretim Üyeleri Tarafından Yönetilen Tezlerin Toplu Listesi

Kurum: Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

   Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

 

1. Yüksek Lisans Tezleri

Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY

 1. Gizem GÖRNAZ. İHA Verileri Kullanılarak Meşcere Parametrelerinin Belirlenmesi. (2022-…)
 2. M. Sait KASKA. Bilgisayar Destekli Orman Yolu Tasarımında İHA-, GNSS- ve Total Station Tabanlı 3B Verilerin Kullanılması. (2021-)          
 3. Ahmet DEMİR. CBS Tabanlı AHP Yöntemiyle Orman Yangını Risk Haritasının Geliştirilmesi. (BTÜ BAP) (2020-…)
 4. Nedim Can ŞEŞEN. Bilgisayar Destekli Yöntemlerle Bölmeden Çıkarma Ve Orman Ürünleri Nakliyatının Planlanması.  (2021-2022)
 5. Adil BAŞARAN. Taşınabilir Vinç İle Entegre Küçük Ölçekli Hava Hattının Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Uygulanması Ve Sistemin Verim Açısından Değerlendirilmesi. (TÜBİTAK) (2018-2021)
 6. Halil ŞAHİN. CBS teknikleri kullanılarak yangına hassas orman alanları için yangın haritalarının geliştirilmesi. (2016-2019)
 7. Abdullah ERDOĞAN. Yangın riski taşıyan orman alanlarında uygulanan yangın koruma çalışmalarının CBS teknikleri ile planlanması. (2016-2019)
 8. Hüseyin Eren FINDIK. Orman Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Kıskaçlı Yükleyicinin Verim Analizi. (2016-2019)
 9. Samed Tarık KARABENLİ. Orman yolu standartlarının yükseltilmesinin orman ürünlerinin toplam ekonomik değeri ve uzak nakliyat üzerine etkilerinin belirlenmesi. (TÜBİTAK) (2016-2018)
 10. Güryay Volkan ANDİÇ. Fırtına zararı sonrası bölmeden çıkarma çalışmalarında kullanılan mobil vinç sisteminin verim analizi. (BTÜ BAP) (2016-2018)
 11. Başak YILMAZ. Bölmeden çıkarma yöntemlerinin CBS tabanlı karar destek sistemi kullanılarak planlanması. (BTÜ BAP) (2014-2017)
 12. İnanç TAŞ. CBS tabanlı bulanık mantık yöntemi kullanılarak fırtına zararı risk haritasının geliştirilmesi. (2015-2017)
 13. Didem ÖZKAN. Tigercat 635D Sürütücü Kullanılarak Gerçekleştirilen Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verim ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. (BTÜ BAP) (2014-2016)
 14. Hande E. SÜSLÜ. Orman Ürünleri Nakliyatının Planlanması Amaçlı CBS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi. (TÜBİTAK) (2014-2016)
 15. Şeyma Demet ÇANKAL. Orman Alanlarındaki Yolların Ormanların Görsel Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi.  (2013-2016)   
 16. Barzan Sabah AZIZ. Using GIS-based System For Determining the Shortest Route to Forest Fires in Erbil. (2012-2014)   
 17. Mustafa SERT. Dağlık Arazilerde Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Kullanılan Mobil Vinç Sisteminin Verim ve Ekolojik Açılardan Değerlendirilmesi. (TÜBİTAK) (2012-2014)  
 18. Gökhan ZARİFOĞLU.  Kalın Çaplı Tomrukların Üretiminde Kullanılan Oluk Sisteminin Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi. (2009-2014)
 19. Aso Azad HAJI KAKOL. Planning Transportation of Forest Products by Using GIS Based Decision Support System.  (2012-2014) 
 20. Tuba GESOĞLU. Orman Yangınları ile Mücadelede Optimum Yol Güzergâhının Network 2001 Programı ile Belirlenmesi.  (2011-2013)
 21. Haldun ÇANKAL. Tomruk Üretiminde Kullanılan Oluk Sisteminin Ekonomik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi.  (2011-2013)
 22. İlker ÖZDEMİR. Dağlık Arazilerde İnce Çaplı Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Oluk Sisteminin Uygulanması. (KSÜ BAP) (2010-2013)
 23. Osman KÖSE. CBS Teknikleri Kullanılarak Orman Yollarının Yangın Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi. (TÜBİTAK) (2009-2012)
 24. Dursun ŞAKAR. Yangın Sahasına En Kısa Sürede Ulaşımı Sağlayacak Optimum Güzergahın Belirlenmesinde CBS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Kullanılması. (TÜBİTAK) (2008-2010)
 25. Neşe YENİLMEZ. Tomruk Üretiminde Optimum Boylama Metodunun Tek Ağaç Düzeyinde Uygulanması.  (TÜBİTAK) (2007-2009) 
 26.  Jarel BRUCE. Computer-Aided Cost Estimation for Forest Road Construction.  (2005-2007)

 

Prof. Dr. Burak ARICAK

1. Adına-Elena CAZAN. Mevcut orman yollarının orman alanlarını işletmeye açma durumu yeterliliğinin belirlenmesi.  (Daday Çamlıbel Orman İşletme Şefliği örneği) (2020)

2. Alev ÇELİK. Yangın kulelerinin izleyebildiği alanların CBS ortamında belirlenmesi ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi. (Adana Orman Bölge Müdürlüğü örneği) (2019)

3. Hasret ÇÖMETEN. Trafik kaynaklı ağır metal kirliliğinin izlenmesinde sarıçam (Pinus sylvestris L.) ibrelerinin biyomonitor olarak kullanılabilirliği. (2019)

4. Hakan ÖREN. Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki kestane meşcerelerine ulaşımın yeterlilik durumunun belirlenmesi. (2019)

5. Zekeriya BEKTAŞ. Türkiye'de 2/B uygulamalarının değerlendirilmesi. (Ankara-Çamlıdere örneği) (2019)

6. Canberk YILMAZ. Kastamonu kent merkezindeki açık ve yeşil alan sistemini değerlendirilmesi ve CBS ortamında haritalanması. (2018)

7. Çiğdem ÖZER GENÇ. Orman yollarının teknik yeterliliklerinin tespiti ve haritalanması üzerine bir araştırma. (Karacaören İşletme Şefliği örneği) (2015)

 

2. Doktora Tezleri

Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY

1. Halit BÜYÜKSAKALLI. İnsansız Hava Aracı ile Elde Edilen Sayısal Görüntüler Kullanılarak Mekanik Üretim Araçlarının Verim ve Toprak Deformasyonu Açısından Değerlendirilmesi.  (2018-…)

2. Sebahattin AÇIKGÖZ.  Heyelana Duyarlı Alanlarda Orman Yollarının Planlanması.  (2019-…)

3. İnanç TAŞ. Endüstriyel Ormanlarda Yürütülen Mekanik Üretim Çalışmalarında Makine Kaynaklı Başlıca Fiziksel Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. (BTÜ BAP) (2017-2022) 

4. Kıvanç YÜKSEL. Orman Yollarında Malçlama Yöntemiyle Şev Stabilizasyonu. (2016-2022) (İkinci Danışman)

5. Dursun ŞAKAR.  Korunan Alanlarda Görsel Kaliteyi Dikkate Alan Yol Ağı Planlaması. (2015-2020) (İkinci Danışman)

6. Sercan GÜLCİ. Orman İçi ve Kenarı Yol Ağlarında Ekolojik Sanat Yapıları Üzerine Araştırmalar. (2011-2014)

 

 Prof. Dr. Burak ARICAK

1. Houriyah Ateeyah Alwizri ALAQOURI. Farklı iklim bölgelerindeki şehirlerde bazı iklim parametreleri ve  biyokonfor değerlerinin mevsimsel değişimi ve haritalanması. (2022)

2. Çiğdem ÖZER GENÇ.  Bölmeden çıkarma yöntemlerinin orman toprağı üzerindeki etkilerini dikkate alarak primer transport planının çok kriterli karar verme yöntemi ile geliştirilmesi. (2020)

3. Morad Ferhat Musa ELFANTAZI. Gürültü ve partikül madde izolasyonunda farklı meşcere yapılarının tampon etkisi.  (2018)