Giresun Üniversitesi

Anabilim Dalındaki Öğretim Üyeleri Tarafından Tamamlanan veya Yürütülmekte Olan Projelerin Toplu Listesi

Kurum: Giresun Üniversitesi, Ormancılık Bölümü

   Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

 

1. Proje Yöneticiliği

Doç. Dr. Ebru Bilici

  1. ​​​Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanım İmkanlarının Değerlendirilmesi, Giresun Üniversitesi- BAP.
  2. Orman Yangınından Sonra Üretim Çalışmalarındaki Sorunlar ve Çözüm Olanakları İstanbul Üniversitesi BAP.
  3. Orman Yangın Emniyet Yolları ve Şeritleri ile Orman Yol Şebekelerinin Entegrasyonu. Planlamaları ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma (Gelibolu Milli Parkı Örneği) İstanbul Üniversitesi BAP.
  4. Orman Yangınından Sonra Üretim Çalışmalarındaki Sorunlar ve Çözüm Olanakları: 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma TÜBİTAK.

 

2. Projede Görev Alma (Araştırmacı, Danışman)

Doç.Dr. Ebru Bilici

  1. Orman Yollarında Drenaj Yapılarının Boyutlandırılması Ve Konumlandırılmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması Yardop-4181, İstanbul Üniversitesi BAP.
  2. Tigercat 635D Sürütücü Kullanılarak Gerçekleştirilen Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verim ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. BTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2016-02-001-BAP.
  3. Fırtına Zararı Sonrası Bölmeden Çıkarılma Çalışmalarında Kullanılan Mobil Vinç Sisteminin Verim Analizi, BTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, BAP Proje No: 171L15, Araştırmacı
  4. Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Ürünlerinin Toplam Ekonomik Değeri ve Uzak Nakliyat Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK-TOVAG, Proje No: 115R048 (2015-2018)-Tübitak 1001.